De rampzalige revue

Blijspel voor 11 dames + 6 heren door Fons Vinck
Korte inhoud:
Een enthousiaste groep jonge vrouwen en mannen besluit om een denderende show in mekaar te steken. Het zou een avond moeten worden van zang, dans en van muziek doorheen de tijd, van de charleston tot de rock and roll. Helaas gaat dit niet zonder horten of stoten. Ze worden tijdens de opvoering en (of) generale repetitie telkens onderbroken door onvoorziene voorvallen. Onverwachte bezoekers komen plots uit het niets opdagen en zetten de zaal in rep en roer, sommige spelers zien het plots niet meer zitten, het podium wordt in het donker gezet tijdens de opvoering, er is de verkeerde muziek en er gebeuren verdachte dingen voor en achter de coulissen. Chaos alom dus met vooral verkleedpartijen die voor het doek gebeuren in plaats van achter de coulissen. De toeschouwer wordt getuige van alles wat er leeft in de groep.