De Ponderosa

Volksstuk voor 6 dames + 9 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Het gehucht Schippenijzel telt nog één café : De Ponderosa, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar jaar het eigendom van een manège-uitbater die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. De vroegere eigenaar, Ware Jacob, mag er contractueel nog tot aan zijn dood blijven wonen. Als Ware tenslotte sterft, op zijn negentigste verjaardag nog wel, nemen een klant en de schoondochter een ingrijpend besluit.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst