De Paraplu-affaire

Toneelspel voor 4 dames + 4 heren door Lode Pools

Korte inhoud:

Na 7 jaar huwelijk verlaat Elise haar man Wim. Zij neemt hun zoontje Kurt mee. De rechtbank doet een uitspraak. Elise en Wim krijgen elk de helft van het hoederecht over Kurt. De eerste keer dat Wim zijn zoontje aan de schoolpoort wil afhalen, is Elise er ook. Woedend slaat zij met haar paraplu naar Wim. Hierbij bezorgt zij hem een blijvend oogletsel. Er komt een proces, zowel voor de paraplu-affaire, als voor het nieuwe hoederecht. Het wordt een allesbehalve fraai beeld van onze hedendaagse maatschappij.