De krolse kat van 't peukenpaleis

Komedie voor 7 dames + 4 heren door Herwig Van Landuyt
Korte inhoud:
De kleindochters van Benny en Martha, prille twintigers, zijn echte roddelkonten!
Geen wonder als je hun voorgeschiedenis kent en weet dat ze zich mateloos vervelen tijdens de zomervakantie bij hun grootouders.
Nu ja, waar rook is is vuur en bij Conny, ’t voorwerp van hun roddels, hangt er dagdagelijks een dik rookgordijn. Om haar activiteiten in een gore Brusselse achterbuurt te verdoezelen?
Wat er van zij, als je Oscar Wilde mag geloven, bestaat er niets dat erger is dan dat er over je geroddeld wordt… niets, behalve dat er niet over geroddeld wordt.