De klacht van een soldaat

Monoloog voor 1 heer door Mieke Verbelen

Duur: 40’

Decor: geen

Inhoud:

Een jongeman vertelt het verhaal van zijn leven als boer en als soldaat. Verliefd en

ongelukkig denkt hij meer respect te krijgen als boer dan als soldaat. Hij voegt zich

bij het leger en amuseert zich tijdens de opleiding. Hij werkt zich snel op en krijgt de

leiding over een groep soldaten. Dan komt zijn eerste serieuse opdracht. Een

gruwelijke opdracht: het doden van kinderen. De onnozele kinderen in het Bethlehem

van de pasgeboren Jezus Christus.

Deze monoloog gaat over de zinloosheid van oorlog. Gesitueerd in het Palestina

onder overheersing van de Romeinen. Maar eigenlijk speelt het zich overal en

nergens af en is van alle tijden.