De honden in het zegekoor

Monoloog voor 1 dame door Mark De Bie
Duur: 25 minuten
Decor: cel in een gevangenis

Korte inhoud:
monoloog gebaseerd op de tragische levensgeschiedenis van Irma Laplasse
 

Uitgegeven bij ALMO 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst