De dag dat Mong en Miene

Stuk voor 8 dames + 5 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
In de zo goed als lege pastorie - ze wordt de volgende dag afgebroken – probeert de koster de sleutel te vinden van de kerk. Het koor wil namelijk nog een keer repeteren voor het diamanten huwelijksjubileum van Mong en Miene dat dezelfde namiddag gevierd wordt. Er ontstaat opschudding als blijkt dat de reeds naar een rusthuis verkaste pastoor nog één keer in de pastorie heeft overnacht. Waarom staat hij niet op? Aureel de voorzitter van de kerkfabriek, zoekt en vindt hem. Overleden. Op een ongewone wijze. Samen met de wijze en voorname buurvrouw Martha poogt Aureel de dood van de pastoor tot aan de viering stil te houden.  Niet gemakkelijk met de bazige voorzitster van de parochieploeg in de buurt.  Er wordt nog af- en aangelopen. Onder meer door de voorzitsters van twee rivaliserende gepensioneerdenbonden. Intriges zijn niet uit de lucht. Maar het loopt, tegen de verwachtingen van de alomtegenwoordige koster met zijn zwartgallige humor, allemaal goed af.