De Coburger

Monoloog voor 1 heer door Mark De Bie
Korte inhoud:
De eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg, maakt vanop zijn sterfbed in een monoloog de balans op van zijn leven.

Uitgegeven bij ALMO
Verkrijgbaar bij de auteur