De burgemeester van Sint-Voeren

Blijspel voor 5 dames + 6 à 7 heren door Ghislain Debray 

Korte inhoud:

Bij de "doorzichtige" titel hoeft wellicht geen tekeningetje gemaakt. En nochtans... In één speelruimte bevinden wij ons achtereenvolgens ten huize van de eerste schepen, deze van de middenstand, en deze van arbeid. Wij beleven tevens gemeenteraadszittingen waaraan zelfs de kapelaan deelneemt! De "politieke klucht" wordt doorbroken met een "liefdesdrama" waarbij de bourgeoismentaliteit van de kleine middenstander uiteindelijk de duimen moet leggen voor de "ware liefde" tussen twee jonge mensen. Ook Pietje de dood is van de partij!


Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens