De Bie Mark

Contact en info:  Adres: Pachting 6 B/2.3, 9310 Moorsel-Aalst   
Website: http://www.markdebie.be
E-mail: [email protected]

De hypnotiseurs

Volkstoneel voor 4 dames + 3 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:

Mickie start zijn veelbelovend pensioen met tegenslag: prostaatklierverwijdering.

Dat heeft gevolgen voor zijn relatie met Vanessa. Bovendien voelt hij zich moreel verplicht de vriendin van zijn pas gestorven broer onderdak te verlenen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De weduwe 

Volkstoneel voor 4 dames + 3 heren door Mark De bie 

Korte inhoud: 

De kersverse weduwe Martha krijgt prompt een huwelijksaanzoek. Ze is in de war. Helemaal het noorden kwijt raakt ze bij het vernemen dat haar man in een bordeel gestorven is. En als blijkt dat haar foorkramerszaak op een faillissement afstevent, lijkt dat haar aanbidder alleen maar te sterken in zijn liefde. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Breckx en Co 

Toneelspel voor 4 dames + 5 heren + 2 fig. door Mark De Bie

Korte inhoud:
Jan Baptiste Breckx, tachtig jaar oud, ligt op sterven. Het moet een tiran geweest zijn. Al dertig jaar heeft hij niet meer gesproken tegen zijn inwonende dochter Liza. Dat heeft te maken met de vader van Breckx. Die werd ooit in een krankzinnigengesticht gestopt. Ten onrechte, beweert Breckx. Maar is dat waar? Er zijn in elk geval nog zotten in de familie. Tirannen ook. En wat is er aan de hand met Herman, de bizarre hoofdfiguur van dit drama? Zijn barok taalgebruik doet vermoeden dat hij geen gewone gek is. In elk geval verschuift hij de actie steeds van het ‘sotte’ naar het ‘vroede’, van treur- naar blijspel.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Chic Volk 

Volkstoneel voor 5 dames + 5 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
Roland Lakiere, arbeider bij de gasmaatschappij, is bediende benoemd. Van zo een sociale promotie krijgt zijn vrouw het in haar bol. Conflicten blijven niet uit.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De Dag dat Mong en Miene 

Volkstoneel voor 8 dames + 5 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
In de zo goed als lege pastorie - ze wordt de volgende dag afgebroken – probeert de koster de sleutel te vinden van de kerk. Het koor wil namelijk nog een keer repeteren voor het diamanten huwelijksjubileum van Mong en Miene dat dezelfde namiddag gevierd wordt. Er ontstaat opschudding als blijkt dat de reeds naar een rusthuis verkaste pastoor nog één keer in de pastorie heeft overnacht. Waarom staat hij niet op? Aureel de voorzitter van de kerkfabriek, zoekt en vindt hem. Overleden. Op een ongewone wijze. Samen met de wijze en voorname buurvrouw Martha poogt Aureel de dood van de pastoor tot aan de viering stil te houden.  Niet gemakkelijk met de bazige voorzitster van de parochieploeg in de buurt.  Er wordt nog af- en aangelopen. Onder meer door de voorzitsters van twee rivaliserende gepensioneerdenbonden. Intriges zijn niet uit de lucht. Maar het loopt, tegen de verwachtingen van de alomtegenwoordige koster met zijn zwartgallige humor, allemaal goed af.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De Trukendoos 

Komedie voor 5 dames + 4 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
Jessie leidt een saai leven in de schaduw van haar gezin. Tot een nieuwe buurman opduikt. Die beweert verliefd te zijn op haar. Jessie twijfelt; ze meent haar lot in eigen handen te kunnen nemen. Maar hoe vrij is een mens? En welke rol speelt het toeval in ons leven?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het schrijfboek van tante Jeanne 

Tragikomedie voor 3 dames + 3 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
Vijf dertigers komen samen in een nu gesloten café. Daar hebben ze, vijftien en meer jaar geleden, na hun namiddagactiviteiten in de plaatselijke scoutsvereniging, samen hun zondagavonden doorgebracht. Prettige tijden waren het, met ook amoureuze gevolgen. Bij twee van de vijf werken die nog na. De tijd heelt immers niet alle wonden.
Decor: interieur van wat vroeger een dorpsherberg was
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Vlucht de achterflap en het liegen 

Komedie voor 3 dames + 2 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
Fonzie leeft - op proef - gescheiden van zijn vrouw Karola. Saskia is meteen na de scheiding bij hem ingetrokken. Alles gaat goed tot hij het bezoek krijgt van zijn werkgever, die hulp komt vragen in verband met een computerfraude. Fonzie mag dan al een knap programmeur zijn, en een redelijk fatsoenlijk man, hij heeft ook een vervelend gebrek: hij kan moeilijk de waarheid zeggen. Ook nu liegt hij erop los: hij vertelt zijn baas eerst dat hij alleen thuis is, vervolgens, als die baas de aanwezigheid merkt van Saskia, dat dat zijn vrouw Karola is. En er volgen nog leugens die alle tot misverstanden leiden. 
'Vlucht de achterflap en ’t liegen' is de nieuwe versie van 'Slip Slip.'
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De stilte van een tuin bij zomeravond

Stuk voor 3 dames + 5 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Dit is het stuk 'Augustus te Spa,' maar dan voor acht personen.
Een Amerikaans meisje ontdekt in de nalatenschap van haar moeder een gedicht dat haar naar Spa voert; van de maître d'hôtel krijgt ze het verhaal van haar oma en moeder te horen, een wisselwerking tussen liefde en oorlog.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het huis waar niemand luistert 

Blijspel voor 6 dames + 3 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
Het gezin Van der Auwera woont in Leuven en is verknocht aan die stad. Dan krijgt paps Van der Auwera een promotie: hij wordt directeur van een belangrijk filiaal. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: hij moet verhuizen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Mocht je die dag aan me denken

Stuk voor 1 dame + 1 heer door Mark De Bie
Korte inhoud:
Een man (65 jaar) botst op een vrouw (55 jaar) in de cafetaria van een ziekenhuis. 
Ze hebben elkaar al eerder ontmoet in de confectiezaak waar zij als verkoopster werkt en hij een kostuum kocht. 
Er volgen nog (ook gewilde) ontmoetingen. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Negentienhonderd zesenvijftig

Stuk voor 3 dames + 3 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Het wedervaren van het Vlaamse gezin Stevens in het jaar 1956, met zijn naweeën van de repressie, de grote mijnramp van Marcinelle, de Hongaarse opstand, het zich aankondigen van de jaren zestig vol revolutionaire rock'n'roll- muziek. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Alle jahre wieder

Kerstspel voor 3 dames + 6 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
We maken drie kerstavonden na elkaar mee in een home voor daklozen dat met financiële problemen kampt.

Uitgegeven bij ALMO

Alma

Monoloog voor 1 dame door Mark De Bie
Korte inhoud:
Alma Schindler vertelt over haar huwelijk met Gustav Mahler, Walter Gropius en Franz Werfel en over haar relatie met Oscar Kokoshka. Geen vrouw inspireerde meer kunstenaars dan zij.

Uitgegeven bij ALMO

De benoeming

Volksstuk voor 5 dames + 5 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Op maandagavond gaat Renilde kuisen bij haar buurman de apotheker. Maar niet vandaag. Nooit meer, heeft ze zonet besloten. Victor, haar echtgenoot, een arbeider aan de Gasmaatschappij, is vandaag immers tot bediende bevorderd. De echtgenote van een bediende die andermans vuil werk doet - dat kan niet. Victor vindt van wel. Renilde gaat nòg verder: ze wil in alles een aan haar nieuwe status aangepaste levensstijl. Om te beginnen heeft ze het bijwonen gepland van een voorstelling in het kader van Het Festival van Vlaanderen, met achteraf een etentje in een "chique" restaurant. Victor is het daar niet mee eens. Hij had Pros beloofd zijn plafond te helpen leggen. Ruzie dus. Er zijn heel wat getuigen van de relatiestoornis. Moeder Bertha bijvoorbeeld. En Mong, de half-dove weduwnaar die Bertha met rode kolen overstelpt. Ook Louisette, die door het hooghartig gedrag van Renilde danig over haar toeren raakt, zeker omdat haar man Fiel weer "overuren" moet doen en schoonmoeder Odile zich meer dan ooit met alles bemoeit. En Marleen, Renildes dochter, die enigszins misbruik maakt van het feit dat Filip van de apotheker achter haar aanzit. Robert, de baas van Renilde, die een oog heeft laten vallen op zijn ondergeschikte. Maar het loopt allemaal goed af; de echte liefde overwint alles, zelfs bij de vrouw van een 'employé.'

Uitgegeven bij ALMO

De boetprocessie van Veurne

Eenakter voor 2 dames door Mark De Bie
Korte inhoud:
Tijdens de boetprocessie van Veurne barst een noodweer los. Een verklede, gemaskerde boeteling vlucht een leegstaand huis in en krijgt het gezelschap van een journaliste. Die maakt er een spelletje van om de identiteit van de boeteling te achterhalen.

Uitgegeven bij ALMO

De Coburger

Monoloog voor 1 heer door Mark De Bie
Korte inhoud:
De eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg, maakt vanop zijn sterfbed in een monoloog de balans op van zijn leven.

Uitgegeven bij ALMO

De Ponderosa

Volsstuk voor 6 dames + 9 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Het gehucht Schippenijzel telt nog één café : De Ponderosa, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar jaar het eigendom van een manège-uitbater die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. De vroegere eigenaar, Ware Jacob, mag er contractueel nog tot aan zijn dood blijven wonen. Als Ware tenslotte sterft, op zijn negentigste verjaardag nog wel, nemen een klant en de schoondochter een ingrijpend besluit.

Uitgegeven bij ALMO

Een stad om in te leven

Komedie voor 6 dames + 4 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Elk van de leden van de familie Van der Auwera is met hart en ziel verknocht aan de stad waarin ze leven. Dan krijgt paps Van der Auwera, die bij de grootste spaarbank van het land werkt, een promotie: hij wordt directeur van het belangrijkste filiaal van de bank. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: hij moet verhuizen. Weg uit de stad waaraan hij en zijn gezin zo gehecht zijn.

 Uitgegeven bij ALMO

Het schone verscheiden van Peter Broeckx

Toneelspel voor 4 dames + 7 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Jan-Baptist Broeckx, tachtig jaar oud, ligt op sterven. Zo te horen moet hij nogal een tyran geweest zijn. Hij heeft al dertig jaar lang niet gesproken tegen inwonende dochter Liza. Dat heeft iets te maken met Broeckx'vader. Die werd ooit in een krankzinnigengesticht gestopt. Ten onrechte, beweert Broeckx. Maar is dat waar? Er zijn in elk geval nog zotten in de familie (Tyrannen ook). En wat is er met Herman, de bizarre hoofd-figuur van dit drama? ondermeer door zijn barok taalgebruik verschuift Herman de actie steeds van het "sotte naar het vroede", van tragedie naar blijspel.

Uitgegeven bij Auteursbureau ALMO

Het ultieme transfer

Blijspel voor 1 dame + 1 heer door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Toneelbewerking van het provocerend boek van Hugo De Ridder over de vergrijzing van de bevolking. Die bedreigt de solidariteit tussen de generaties want jongeren en ouderen gaan elkaar de schuld geven voor de onbetaalbaarheid van ouderenzorg en pensioenen. Renaat en Carla spelen tegen deze achtergrond het spel van het woord, maar ook van de liefde. Langzaam echter sluipt het gif van hun eigen verbittering en angsten in hun conversatie en eindigt het in een spel op leven en dood.

Uitgegeven bij ALMO

Een baby uit de Balkan

Komedie voor 4 dames + 3 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Marijke, een weduwe van vijfenveertig, en haar dochter Ilse hebben een baby uit het oorlogsgebied in de Balkan een 
vakantie van vier weken aangeboden. De baby blijkt iets ouder te zijn dan verwacht. Eigenlijk gaat het om een 
jongeman van rond de twintig. Moeder en dochter, tante en nicht, de gescheiden buurman en de eenzame buurman, 
allen reageren ze op hun manier op Josips aanwezigheid. Maar Josips komst laat niemand onberoerd. 

Decor: Woonkamer. Deur naar keuken, deur naar boven, deur naar buiten (straatkant), deur naar buiten (kant van buurman Luc)

Uitgegeven bij ALMO

Jasper is zo lief als hij gedronken heeft

Komedie voor 5 dames + 4 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Roosje Coeck is pas in dienst bij Jasper Nieuwersteyns, de zonderlinge maar onkreukbare directeur-generaal van het ministerie van Aanwervingen en Bevorderingen. Een aantal politici smeden een komplot om de directeur-generaal een van hun beschermelingn te doen benoemen. Ze speculeren op Jaspers zwakke plek: hij is zo lief als hij gedronken heeft. Opdracht voor Roos Coeck: haar baas van de drank af te houden.

Uitgegeven bij ALMO

Jessie

Komedie voor 5 dames + 4 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
 Korte inhoud:
Jessie leidt een saai leven in de schaduw van haar gezin. Tot een nieuwe buurman opduikt. Die beweert verliefd te zijn op haar. Jessie twijfelt; ze meent haar lot in eigen handen te kunnen nemen. Maar hoe vrij is een mens? En welke rol speelt het toeval in ons leven?

Uitgegeven bij ALMO

Maandagmorgen in Milaan

Blijspel voor 4 dames + 3 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Giuseppe wil iemand ontvoeren om met het losgeld snel rijk te worden. Zijn oog valt op de president van de raad van bestuur van een limonadefabriek. Het bekomt hem slecht. Ongeveer alles immers loopt mis. Vooral als blijkt dat de te ontvoeren president als twee druppels water op hemzelf, op Giuseppe dus, lijkt.
Decor: het bureau van de president van de raad van bestuur van een limonadefabriek (wat dat ook mag zijn)

Uitgegeven bij ALMO

Niet springen, Swa

Volksstuk voor 5 dames + 10 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
François (Swa) Maetens heeft bij zijn werkgever gereedschap ontvreemd; hij wordt bang en vlucht in paniek het dak op. Uitgerekend de dag dat zijn buurmeisje, op wie hij misschien wel verliefd is, in het huwelijk treedt.
Decor: Het eenheidsdecor bestaat uit twee delen. Binnen. Een deel (cour) verbeeldt het interieur van de woning Maetens. Die bevat: een schouw, de voordeur (die naar buiten leidt), een deur die naar de slaapkamer en een die naar de keuken leidt. Buiten. Het andere deel (jardin) is het uiteinde van de Pollepelstraat. We zien de betonnen platen waarachter de tuin van oma ligt. In de fond: de voorgevel van woning Van den Broeck. De Pollepelstraat loopt tussen oma's tuin en woning Van den Broeck verder richting centrum. Tussen woning Maetens en woning Van den Broeck is er een smal wegeltje dat doodloopt in het veld. Tussen deel cour en deel jardin (dus tussen het interieur van woning Maetens en tussen de straat) bevindt zich een denkbeeldige muur met een denkbeeldig venster.

Uitgegeven bij ALMO

Scherpenheuvel

Monoloog voor 1 heer door Mark De Bie
Korte inhoud:
Jef De Smedt en Mark Sourby willen te voet naar Scherpenheuvel stappen, om er van Onze-Lieve-Vrouw de genezing te verkrijgen van kleine Kim. In feite hebben ze andere motieven. Die worden op hun tocht beetje bij beetje blootgelegd.

Uitgegeven bij ALMO

Tijl tegen allen

Jeugdtoneel voor jongvolwassenen, 5 dames + 5 heren, door Mark De Bie
Korte inhoud:
1780. Tijl Uilenspiegel is op weg naar Nele, zijn bruid. Maar de Oostenrijkers, die over het land regeren, hebben Nele gevangen genomen: Nele, een bijzonder goeie muzikante, moet viool spelen voor de keizer. Tijls zoektocht naar zijn bruid duurt vele jaren want Nele valt voortdurend in andere handen. Geen wonder: in die tijd wisselden de machthebbers van het land herhaaldelijk; alleen de collaborateurs en de sukkels blijven dezelfde.

Uitgegeven bij ALMO

Volksgezondheid

Blijspel voor 6 dames + 4 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Vier vrouwelijke collega's van het ministerie van Volksgezondheid organiseren samen met hun partners sinds enkele jaren een weekendje-uit in een vakantiedorp. Op hun vorige uitstap hebben ze flink wat geflirt. De gevolgen zijn nog altijd meetbaar.
Decor: een chalet in een vakantiedorp.

Uitgegeven bij ALMO

 

Zo lang er leven is

Toneelspel voor 2 dames + 2 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Twee jonge meisjes zien het in hun sociale ellende niet meer zitten. Ze besluiten zelfmoord te plegen. Ze plakken alles dicht en zetten de gaskraan open. Maar er valt een man door het plafond, niet enkel het gas ontsnapt, ook de kans op zelfmoord
Decor: Een armtierig appartement met een denkbeeldige muur tussen woongedeelte en badkamer. Op het aanrecht staat een gasfles.


Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst

De windheks

Monoloog voor 1 dame door Mark De Bie
Duur: 30 minuten
Korte inhoud:
Alma Schindler vertelt over haar huwelijk met Gustav Mahler, Walter Gropius en Franz Werfel en over haar relatie met Oscar Kokoshka. Geen vrouw inspireerde meer kunstenaars dan zij.
Decor: Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, 9 september 1949, het appartement van Alma Mahler. Op een tafeltje een brandende kaars; verder haar dagboek, brieven en nog wat andere geschreven documenten; een handspiegeltje; een fles benedictine en een glaasje. Naast de platenspeler: fonoplaten. Telefoon. Op een bloemenstoel: de enige voor haar zeventigste verjaardag (31.8.49) gekregen ruiker bloemen die nog niet verwelkt is.

Uitgegeven bij ALMO

De honden in het zegekoor

Monoloog voor 1 dame door Mark De Bie
Duur: 25 minuten
Decor: cel in een gevangenis

Korte inhoud:
Monoloog gebaseerd op de tragische levensgeschiedenis van Irma Laplasse.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst

De zevende zoon 

Volkstoneel voor 3 dames + 5 heren door Mark De Bie

Korte inhoud:
We zijn in 1952. In het gezin Van den Hout is het zevende kind op komst. Er zijn al zes jongens. Dus, als het weer een jongen is moet de koning peter zijn. Maar wie is er koning? Leopold of Boudewijn? En wie moet de koning vertegenwoordigen? De burgemeester of de schepen?

Uitgegeven bij: Almo
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Alte Kameraden 

Volkstoneel voor 5 dames + 7 heren door Mark De Bie


Korte inhoud:
Op de bestuursherverkiezing van de fanfare blijkt de oude voorzitter het af te zullen moeten leggen tegen een ambitieuze nieuwlichter; een verhaal van vriendschap en trouw.


Uitgegeven bij: Almo
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Augustus Te Spa 

Genre: Toneelspel
Voor: 3 dames, 4 heren, 1 jongen
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Een Amerikaans meisje ontdekt in de nalatenschap van haar moeder een gedicht dat haar naar Spa voert; van de maître d'hôtel krijgt ze het verhaal van haar oma en moeder te horen, een wisselwerking tussen liefde en oorlog.

Uitgegeven bij: Almo
Beschikbaar in de digitale uitleendienst