De aap van Kafka

Monoloog voor 1 heer door Rudy Goes
Korte inhoud:

Een theaterbewerking van Kafka's  'Ein Bericht für eine Akademie,' geschreven in 1917.

Een 'beschaafde' aap komt een voordracht houden over zijn vroeger leven als vrije aap. Zijn gevangenneming heeft hem ertoe gedwongen een uitweg te zoeken om in leven te blijven. De enige uitweg was mens worden. Nu als 'mens' blijkt hij er beter aan toe te zijn dan vroeger als aap.


Duur: 70 min.

Doelgroep: 16+
Uitgegeven bij: de auteur