Dat waren me tijden! 

Toneelspel voor 4 dames + 10 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Hoe ging het eraan toe in een fictief college in de jaren ’50 – ’60 vorige eeuw? Ik heb getracht heel wat thema’s, subthema’s aan bod te laten komen: de houding van de priesterleraren t.o.v. elkaar, het machtsmisbruik van sommige leraren, maar ook het gezonde pedagogische engagement van weer andere; de twijfels over roeping, het uitbreiden van de school, de houding van priesterleraren t.o.v. vrouwelijk huispersoneel, de onderdrukte verliefdheid van de priester, het ongebreidelde verlangen naar promotie in de kerkelijke hiërarchie, het verzet van leerlingen tegen de barbaarsheid van sommige leerkrachten, de hypocrisie, … De ondertitel van het stuk luidt: evenwichtsstoornissen (?). In de tijd waarin het toneelstuk is gesitueerd, leek alles met betrekking tot ‘het pedagogisch project’ te kunnen. Iedere medaille echter heeft twee kanten. 

 

Uitgegeven bij ALMO