Cindy's wals

Komedie voor 4 dames door Frank Deckers
Korte inhoud:
Een jaarlijkse klasreünie. Dankzij het irritante gedrag van Deborah zijn ze dit jaar nog slechts met vier. De hippe, wat naïeve Peggy, die dit jaar in staat voor de organisatie, blijft echter halsstarrig geloven in een leuk weerzien. Ook voor Cindy is dit een uitlaatklep. Zo kan ze even weg uit haar moeilijk huwelijk. De kunstzinnige Kathleen bekijkt het allemaal van op afstand. Wat een leuk weekend moest worden, ontaard al snel in allerlei spanningen en intriges. Het slechte weer is daar niet vreemd aan. Of is meer aan de hand?

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst