Cattrysse Mario

Contact en info:
Adres:
Nieuwpoortsesteenweg 186 - A5, 8400 Oostende
E-mail:
[email protected]
Tel: +32 496 25 89 15

Drie Duiven

Een tragikomedie voor 1dame + 2 heren + 12 figuranten door Mario Cattrysse.

Korte inhoud:


Beschikbaar in de digitale uitleendienst

Elektra

Toneelstuk in vier Bedrijven
Toneelstuk in vier bedrijven voor vier vrouwen, vier mannen, avondvullend. 

(Vrij naar Aischylos, Sophocles en Euripides)
Korte inhoud:
Het toneelstuk is gebaseerd op het werk van de drie grote Griekse toneelschrijvers uit de
oudheid, Aischylos, Sophocles en Euripides. De verschillende insteken en versies van de
Griekse meester zitten verwijven in het drama.
Het verhaal is bekend. Vader Agamemnon vecht 10 jaar tegen Troje vooraleer de stad valt.
Moeder Klytaimnestra blijft in Mycene waar ze een minnaar heeft, Aigisthos.
Eenmaal Agamemnon terug is in Mycene heeft Klytaimnestra opdracht om haar man te
vermoorden. Dit is buiten dochter Elektra gerekend die haar broer Orestes zover krijgt dat hij
op zijn beurt zijn moeder de kop in slaat.
Het toneelstuk bestaat uit vier bedrijven met het cruciale tweede deel, dat uit 1 scène bestaat,
waar de verhouding tussen moeder en dochter uit de doeken wordt gedaan.
Elektra is de grote protagonist in het toneelstuk. Ze draagt de tragedie volledig. Ik heb haar
laten trouwen met een de oude keuterboer Kratos om van thuis weg te zijn. Het karakter
van de dame wordt volledig doorgrond. Het stuk kan dan ook gezien worden als een
doorworsteld psychologisch drama.
Elektra maakt deel uit van een drieluik opgedragen aan de oude Griekse meesters.
Na Oedipus Rex en Elektra volgt nog Orestes, Het proces.
Beschikbaar in de digitale uitleendienst

Oedipus Rex 

Tragedie voor 1 dame + 4 heren + 2 fig. door Mario Cattrysse 

(vrij naar Sophocles) 

Korte inhoud: 

Het toneelstuk in vier bedrijven is gebaseerd op de beroemde tragedie van Sophocles. 

De auteur heeft zich in de bewerking ervan vrij laten gaan naar zijn eigen interpretatie van het drama. Toch heeft hij min of meer de chronologische volgorde van Sophocles gevolgd. Hij maakt echter ook gebruik van twee prologen om het tragisch toneelstuk bij het publiek te duiden. 

Het is een ware zoektocht naar de afschuwelijke uitkomst ervan, met in de laatste scènes het onherroepelijke noodlot van koning Oedipus die zichzelf de ogen uitsteekt. 

De personages zijn min of meer zoals bij de Griekse meester. In de eerste proloog zijn echter ook de stemmen te horen van Pallas Athena en Phoibos Apolo. De tekst en replieken zijn geschreven in een wat minder gangbare taal zoals we die tegenwoordig kennen. Ook zijn er schijnbare tegenstrijdigheden die naar voren komen in het verloop van het toneelstuk. Die beide elementen zijn bewust toegepast. 

Niettegenstaande deze twee opmerkingen is het theaterstuk toegankelijk voor een groot publiek. Wel kan overwogen worden om een waarschuwing te geven dat er scènes zullen plaatsvinden die voor de toeschouwer als schokkend ervaren kunnen worden. 

De personen zijn dus gekend met nog een groot verschil: de blinde ziener Tiresias is een hermafrodiet. Een manvrouw dus, met de nadruk op eerst man en dan vrouw. 

Verder kunnen er dubbelrollen gespeeld worden (zie de opmerkingen over het toneelstuk op pagina 4). Het stuk kan gepeeld worden door vier, vijf mensen (1 vrouw, drie – vier mannen) + twee figuranten. 

Er is een sobere decorbouw die gerealiseerd kan worden met een beperkt budget. Wel gebruik van pleisteren beelden van de Olympisch goden, die stuk worden geslagen door de protagonist. Dit kan de grootste kost zijn, met een éénmalige kost voor het maken van de mallen van de goden. 

De belichting kan een belangrijke rol spelen in het vierde bedrijf, net als een krachtige geurverspreider. 

Het toneelstuk is avondvullend en er is in dit opzet geen pauze voorzien. 

Verder krijgt de theatermaker van de auteur de volledige vrijheid om tekst, replieken en decor aan te passen aan haar/zijn interpretatie van de tekst en het treurspel. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het beleg van Oostende

Een werkstuk voor onbeperkte bezetting door Mario Cattrysse

Korte inhoud:

Het beleg van Oostende is een toneelcyclus in vier delen. Het vertelt de geschiedenis van een bloedige periode aan het begin van de 17de eeuw.

Van 1601 tot 1604 belegerde het aartshertogelijk paar Albrecht en Isabella Oostende.

Het was een treffen tussen het Katholieke Spanje en de Verenigde Provincies. 

Een clash tussen het katholieke zuiden (Vlaanderen) en het calvinistische noorden (het latere Nederland). De cyclus beschrijft de chronologische ontwikkeling aan beide kanten van het beleg.

Er zijn zowel de historische figuren die hun intrede doen als fictieve figuren, alsook allegorische figuren (de Leden van Vlaanderen). Er zijn de onhebbelijkheden van personages, maar ook miserie, verdriet en ellende van de personen die op de bühne komen.

Sommige scènes zijn humorvol, andere dan weer veel minder. Van andere word je dan weer zeer stil,... De cyclus laat dus niet alleen het historische treffen zien van de feiten maar ook de menselijke kant van de geschiedenis.

Er is één zeer belangrijke opmerking: de cyclus is gestoeid op een vorm van het historisch drama. Vooral de gebeurtenissen (buiten de eigenlijke feiten en anekdoten), de replieken en dialogen van de historische figuren zijn niet of moeilijk verifieerbaar en moeten dus gezien worden als een vorm van dichterlijke vrijheid die uit de pen komt van de auteur.