Bosnia-Bruselogovina

Drama voor 2 dames + 4 heren door Luc Van den Briele
Korte inhoud:
Eerste bedrijf: Een gevangenenkamp in Bosnië. Een Vlaams cultureel ambassadeur is de gast van een Servische kapitein. Een krijgsgevangen, muzelmanse ober is het slachtoffer van een mensonterend en soms luguber spel. Een onthullende opmerking van een aanwezige hoer brengt ontnuchtering en het besef van medeplichtigheid aan oorlogsfeiten. Het tweede bedrijf suggereert de mogelijkheid van gelijkaardige Balkantoestanden in eigen land. Een Serviër is de gast van een (Franstalig Brusselse) kapitein. De ober is een gevangen Vlaming, een Uilenspiegel–figuur, die humor als wapen voor verzet gebruikt. Leidt de getuigenis van een gevangen, zwaar vernederde Vlaamse vrouw tot een blinde haat tegen de Franstalige verdrukkers, of ontdekken ze in de spiegel van de Servische gast een meer genuanceerd toekomstbeeld?