Boem! Wakadoem!

Jeugdstuk voor 18 dames + 7 heren door Mieke Verbelen
(alternatieve bezetting mogelijk)
Korte inhoud:
Het stuk opent met het "Laarzingsfeest" voor Droes, de nieuwe koning der Droebels, een volk van ijveri­ge werkers. Zij wonen in het Wonderwoud en leven van wat er in de natuur te vinden is. Tijdens de zomer verza­melen ze voed­sel om de winter door te komen. 

Drogar, vader van koning Droes stierf één jaar geleden en het gebruikelijke "Droefjaar" is nu voorbij. De Droebels hebben lang op wat ontspan­ning moeten wachten en dat komt op het Laar­zingsfeest tot uiting. 

De jonge Dren­kel drinkt een beetje te veel droe­belwijn en krijgt het aan de stok met de oude Dreez. Drenkel wordt vergeleken met de Ozims. Een volk dat graag plezier maakt en liever lui dan moe is, volgens Dreez. Door deze insinuaties begint Drenkel aan zichzelf te twijfe­len. Hij wil zekerheid omtrent zijn identiteit en gaat op zoek naar dit  volk. 

Onder­weg ontmoet hij Hadowaka en haar twee kleine kwelduiveltjes Haha en Wawa. Alle drie onbe­trouwbare creaturen. Ze leven in het land over de rand: het Wakadoem. In dat Wakadoem wordt een plant gekweekt "het Hadima". De vrolijke en nonchalante Ozims zijn helemaal in de ban van dat Hadima. 

De Ozims hebben het een hele tijd prima naar hun zin gehad, maar nu de winter voor de deur staat, rantsoeneert Hadowaka het Hadima. Hij wil de Ozims de plant zelf laten kweken in het Wakadoem. 

Als Drenkel de Ozims ontmoet, bevinden zij zich in een kritie­ke toestand. Drenkel gaat samen met Olim de Ozim hulp vragen bij de Droebels. Hadowaka en de kwelduiveltjes proberen dit te verhinderen, maar ze moeten het afleggen tegen de kracht van vrouw Dravo, de wijze vrouw van de Droebels.