Begot, begot, vrouwen op uw kot

Stuk voor 7 dames + 4 heren door Maurice Habex
Korte inhoud:
Mon Vanoppen wordt reeds jarenlang getergd door zijn venijnige echtgenote Flor. Na de zoveelste echtelijke woordenwisseling, besluit Mon niet meer toe te geven aan de klagende woordenstroom van zijn echtgenote en zet de klank op 'af'. Het gevolg is dat Mon in een diepe slaap valt en in een droom verzeild geraakt. Hij droomt dat zijn vrouw overleden en begraven is. Voor Mon gaat er een hele andere wereld open. De dochter van de begrafenisondernemer komt afrekenen en...??? De pastoor brengt Mon een bezoek en...??? Toineke, Mons beste vriend, tracht op alle vlakken te helpen, doch...??? De buurvrouw en haar dochter doen hun uiterste best, maar...??? De verzekeringsagente komt en...??? Een raar koppel wil ook een steentje bijdragen...??? Een succesvolle zakenvrouw komt op de proppen met een voorstel...??? Enfin. De titel spreekt voor zichzelf en hoe het allemaal verloopt en afloopt, gaan we hier natuurlijk niet uit de doeken doen.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens