Baekesim

Historisch drama voor 3 dames + 10 heren door Luc Van den Briele
Korte inhoud:
Baekesim vertelt het geromantiseerde verhaal over de wandaden van de beruchte roversbende van Baekelandt in het omstreeks het jaar 1800 door Frankrijk bezette Vlaanderen, met o.a. een dienstplicht in het Franse leger voor mannen van 20 tot 25 jaar. Ook de naweeën van de bloedig onderdrukte Boerenkrijg van 1798 wakkerden het verzet tegen de Franse bezetter aan. In het kielzog van dit niet alleen door onvrijheid, maar ook door armoede en honger gekenmerkt tijdperk ontstond de beruchte roversbende van Baekelandt.
Naast Baekelandt spelen ook Simpelaere (als tweede bendeleider) en Francisca Ameye (als jongste vrouwelijk lid van de bende) een vrijwel even belangrijke hoofdrol. Tijdens de eindperiode van hun criminele activiteiten beginnen de saamhorigheid en de bendetrouw te wankelen. Ook de wat idyllische liefde tussen Simpelaere en Francisca Ameye en hun plan om de bende te ontvluchten spelen een rol in de ondergang van de bende. Door het focussen op enerzijds het einde van de bende en op de rol van Simpelaere en Francisca Ameye en anderzijds op maatschappelijke en psychologische achtergronden van hun crimineel gedrag (o.a. het oorzakelijk verband tussen dit asociale gedrag en allerlei nare ervaringen tijdens de kinder- en jeugdjaren van de hoofdpersonen), brengt Baekesim een enigszins nieuw geluid in de literatuur over de roversbende van Baekelandt.