Ardeense hesp

Stuk voor 3 dames + 8 heren door Lévi Steenveld
Korte inhoud:
9 mei 1940, de vooravond van de tweede wereldoorlog. Generaal de Charcuterie is met verlof en trekt met zijn Franstalig gezinnetje en een gouvernante naar zijn buitenverblijf in de Ardennen. Het is lente, de vogeltjes fluiten. Liefde, geluk, overspel en voorspoed... Daags nadien breekt de oorlog uit. Het circus kan beginnen...
Het aangenaam verblijf van Generaal de Charcuterie en zijn gezin in de Ardennen wordt plots verstoord door de komst van een (Vlaamse) legerkoerier, die de generaal op de hoogte komt brengen van het uitbreken van de oorlog. De generaal wil echter zijn vakantie niet onderbreken en zal alles proberen om zijn plicht te ontlopen. Hij heeft immers zo zijn eigen 'veroveringsplannen'. Helaas, niet veel later is de chalet van de generaal door Duitse troepen omsingeld. Een toevallige persoonsverwisseling echter, waarbij de koerier verward wordt met de Führer, kan misschien redding brengen…
Een verhaal over het spelen van rollen, het liegen en bedriegen, het zich vermommen en verkleden, het opduiken en verdwijnen,... kortom over luchtbellen en illusies, over het zijn, het dasein of het niet zijn. Een verhaal over theater en komedie.
Decor: een chalet in de Ardennen. Stripachtig, kolderesk, …
(meer uitleg bij de auteur en in de brochure van ‘Ardeense Hesp’)

Uitgegeven bij ALMO