Ambetante tantes 

Volks blijspel voor 3 dames + 3 of 4 heren door Ben Bervoets 

Korte inhoud: 

Achiel en zijn inwonende vriend Nand krijgen via buurvrouw en plaatselijke roddeltante Florance het slechte nieuws dat hun kruidenierswinkel en woonst zouden verkocht worden. Dit zou gebeuren door twee tantes van Achiel. Wanneer er een brief arriveert waarin de tantes hun bezoek aankondigen, moet dus alles in het werk worden gesteld om ze van gedachten te doen veranderen. Dit zorgt voor hilarische toestanden in deze volkse komedie. 

 

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens