Alle jahre wieder

Kerstspel voor 3 dames + 6 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
We maken drie kerstavonden na elkaar mee in een home voor daklozen dat met financiële problemen kampt.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst