Afspraak met de barones

Blijspel voor 6 dames + 6 heren door Ghislain Debray
Korte inhoud:

Ruim 10 jaar geleden verdween de echtgenoot van barones Carmen tijdens een scheepsramp. Zij leeft in bange onzekerheid en laat een opsporingsbericht verspreiden. Een erfenis zal haar ontglippen indien de baron niet tijdig opdaagt... Meerdere kandidaten melden zich als de gezochte baron. Een notaris neemt personeel in dienst in een villa te Oostende. Wegens ingebouwde detective-elementen valt daar h‚‚l wat te beleven tot een verrassend slot. Zal de barones uiteindelijk haar echtgenoot herkennen?

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens